Document

Document

Khái niệm đồ họa màu 8 bit

Khái niệm đồ họa màu 8 bit - Đồ họa màu 8 bit là phương pháp lưu trữ thông tin hình ảnh trong bộ nhớ của máy tính hoặc trong tệp hình ảnh, sao cho mỗi pixel được biểu thị bằng một byte (8 bit). Số lượng màu tối đa có thể được hiển thị…
Đọc tiếp...