Đam mê sáng tạo - Gặt hái thành công
template

template

Template bảo vệ môi trường

Template bảo vệ môi trườngTập tin chỉ hoạt động trong Photoshop (min PS C4); Gói bao gồm 10 tệp tin .psd, các thông số về tệp: 10 bài đăng 8.5x11.9 (300dpi, CMYK, bị rò rỉ .25), 10 tờ rơi 4.5x6.3 (300dpi, CMYK, bị liệt .25) + 10…

15 mẫu PSD tạo lưới ảnh cho designer

15 mẫu PSD tạo lưới ảnh cho designer : Một số template tạo lưới ảnh đẹp mắt.Cách thức sử dụng:Vì PSD này sử dụng Smart Object nên bạn chỉ cần nhấn đúp chuột vào vị trí chèn ảnh và chèn đè ảnh vào. 15 mẫu PSD tạo lưới ảnh cho…