Hiệu ứng tuyết rơi

Hiệu ứng tuyết rơi

Hiệu ứng tuyết rơi mùa đông tuyệt vời

Hiệu ứng tuyết rơi mùa đông tuyệt vời - Đây là một Action của Photoshop sẽ tạo ra hiệu ứng tuyết rơi trong mùa đông này giúp hình ảnh của bạn thêm sinh động.Kết quả chuyên nghiệp và rất dễ sử dụng Hiệu quả thực tế với bông tuyết…