Vector sinh nhật

0

Vector sinh nhật. Hueblogger sưu tầm và giới thiệu với các bạn những file thiết kế chủ đề sinh nhật tuyệt đẹp. Các bạn hãy sử dụng những file này vào những mục đích mong muốn của mình.

Vector sinh nhật

Vector files (EPS) :

 • Main Invitation (5″ x 7″ / 127 x 178 mm) – double sided
 • Registry Card (4.25″ x 5.5″ / 108 x 140 mm)
 • Thank You Card (6″ x 4″ / 152 x 100 mm) – double sided
 • Bottle Wrappers – 3 designs (8.5″ x 2.5″/ 216 x 60 mm)
 • Cupcake Wrappers – 2 designs (9″ x 2″/ 228 x 50 mm)
 • Cupcake Toppers – 3 designs (2.5″ x 2.5″/ 63 x 63 mm)
 • Straw Flags – 4 designs (5″ x 0.75″ / 127 x 20 mm)
 • Blank Food Labels – 3 designs (3.5″ x 2″ / 88 x 50 mm, folded)
 • Treat Bag Toppers – 3 designs (4.35″ x 2″/ 110 x 100 mm, folded)
 • Happy Birthday Banner (flags measure 5″ x 7″ / 127 x 177 mm)
 • Party hats – 3 designs
 • Posters – 2 designs (8″ x 10″ / 210 x 297 mm)
 • Gift Tags – 12 designs (2″ x 3,5″ / 50 x 88 mm)
 • Colouring page (8″ x 10″ / 203 x 254 mm)
 • Characters and Cliparts File (over 26 elements)
 • Hand Lettering File (4 phrases)
 • 1 text file explaining where to download the free fonts used

Vector sinh nhật

Vector sinh nhật

Vector sinh nhật

link download

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.