Texture rất đẹp tạo hiệu ứng Bokeh chủ đề ngày lễ

0

Texture rất đẹp tạo hiệu ứng Bokeh chủ đề ngày lễ: Một bộ sưu tập Overlay và Texture rất đẹp về các hiệu ứng trong hình ảnh.

Chi tiết

  • 60 Hình nền Giáng sinh Bokeh được lưu dưới dạng 5000×5000 px jpeg.
  • 40 Overlay tuyết được lưu dưới dạng 5000×5000 px jpeg.
  • 30 Bokeh Textures lưu dưới dạng 5000×5000 px jpeg.
  • 10 Clipping Masks lưu dưới dạng png.
  • 10 Frames lưu dưới dạng png.
  • 12 Lời chào Giáng sinh vẽ tay lưu dưới dạng file AI và PSD.
  • Một bộ Photoshop Brushes
  • Cách sử dụng mặt nạ lớp
  • Cách sử dụng Textures
  • Hướng dẫn tạo nên Texture riêng của bạn

Texture rất đẹp tạo hiệu ứng Bokeh chủ đề ngày lễ

Texture rất đẹp tạo hiệu ứng Bokeh chủ đề ngày lễ Texture rất đẹp tạo hiệu ứng Bokeh chủ đề ngày lễ Texture rất đẹp tạo hiệu ứng Bokeh chủ đề ngày lễ Texture rất đẹp tạo hiệu ứng Bokeh chủ đề ngày lễ Texture rất đẹp tạo hiệu ứng Bokeh chủ đề ngày lễ Texture rất đẹp tạo hiệu ứng Bokeh chủ đề ngày lễ

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.