facebook

facebook

PSD mẫu quảng cáo độc đáo

PSD mẫu quảng cáo độc đáo: Tăng lượng tương tác hơn cho quảng cáo facebook của bạn bằng các mẫu bố cục quảng cáo chuyên nghiệp.Thiết kế với 20% văn bản và hình ảnh. Văn bản có thể nhìn thấy được cao sẽ mang lại tỷ lệ nhấp chuột cao hơn…
Đọc tiếp...