Action tạo hiệu ứng tranh vẽ trong Photoshop

0

Action tạo hiệu ứng tranh vẽ trong Photoshop. Action tranh màu nước đầy màu sắc nghệ thuật và sáng tạo. Hai phiên bản ATN (dành cho phiên bản CS & CC) với hiệu ứng màu và hiệu ứng màu không giới hạn. Tùy chọn màu có thể chỉnh sửa. Tùy chọn lớp có thể chỉnh sửa. Trang trí hoàn hảo.

Hướng dẩn sử dụng:

Xem Video và đọc Helpfile trong phần file tải về.

Action tạo hiệu ứng tranh vẽ trong Photoshop

Action tạo hiệu ứng tranh vẽ trong Photoshop

Action tạo hiệu ứng tranh vẽ trong Photoshop

Action tạo hiệu ứng tranh vẽ trong Photoshop

Action tạo hiệu ứng tranh vẽ trong Photoshop

Action tạo hiệu ứng tranh vẽ trong Photoshop

Action tạo hiệu ứng tranh vẽ trong Photoshop

Action tạo hiệu ứng tranh vẽ trong Photoshop

Action tạo hiệu ứng tranh vẽ trong Photoshop

link download

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.