Vector phong cách đương đại

0

Vector phong cách đương đại Một bộ sưu tập với 100 phần tử đồ họa cho phép bạn pha trộn và kết hợp thiết kế! Phong cách đồ họa độc đáo và đương đại. Bạn có thể sử dụng đồ họa bất cứ nơi nào, trang web, thiết kế đồ họa,…

Vector phong cách đương đại

Có gì trong bộ này?

  • 10 Organic Shape
  • 8 Pattern
  • 15 Watercolor Background
  • 5 Watercolor Element
  • 15 Paper Texture Background
  • 26 Texture Background
  • 21 Real Floral Graphic
  • 12 templates
  • 300DPI, average 1000px x 1000px (very good resolution)

Vector phong cách đương Vector phong cách đương

Vector phong cách đương Vector phong cách đương Vector phong cách đương Vector phong cách đương

link download

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.