Template bảo vệ môi trường

0 172

Template bảo vệ môi trường

  • Tập tin chỉ hoạt động trong Photoshop (min PS C4);
  • Gói bao gồm 10 tệp tin .psd, các thông số về tệp: 10 bài đăng 8.5×11.9 (300dpi, CMYK, bị rò rỉ .25), 10 tờ rơi 4.5×6.3 (300dpi, CMYK, bị liệt .25) + 10 dòng thời gian trên Facebook;
  • Các văn bản thay đổi, phông chữ miễn phí được sử dụng
  • Sẵn sàng để in;
  • Các yếu tố thiết kế có thể chỉnh sửa;
  • Các lớp được tổ chức tốt như trong tất cả các mô hình Creatsy khác.

Template bảo vệ môi trườngTemplate bảo vệ môi trườngTemplate bảo vệ môi trườngTemplate bảo vệ môi trườngTemplate bảo vệ môi trườngTemplate bảo vệ môi trườngTemplate bảo vệ môi trườngTemplate bảo vệ môi trườngTemplate bảo vệ môi trườngTemplate bảo vệ môi trường

Template bảo vệ môi trường

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.