Đam mê sáng tạo - Gặt hái thành công
tranh vẽ

tranh vẽ

Action tạo hiệu ứng tranh vẽ trong Photoshop

Action tạo hiệu ứng tranh vẽ trong Photoshop. Action tranh màu nước đầy màu sắc nghệ thuật và sáng tạo. Hai phiên bản ATN (dành cho phiên bản CS & CC) với hiệu ứng màu và hiệu ứng màu không giới hạn. Tùy chọn màu có thể chỉnh sửa. Tùy…