phân biệt giữa Opacity và Fill

phân biệt giữa Opacity và Fill