Nhiếp ảnh gia

Nhiếp ảnh gia

Nhiếp ảnh gia người Sy-ri và tấm lòng nhân ái

Nhiếp ảnh gia người Sy-ri và tấm lòng nhân ái. Nhiếp ảnh gia người Sy-ri và nhà hoạt động Abd Alkader Habak đang được ca ngợi rất nhiều trong ngày hôm nay, không phải vì một bức ảnh mà ông chụp, mà hành động ông đã thực hiện. Nhiếp ảnh gia…