Hanoia Design Contest

Hanoia Design Contest

Hanoia Design Contest 2017 chính thức khởi động

Hanoia Design Contest 2017 chính thức khởi động - Với mong muốn làm sống lại di sản văn hóa Việt trong phong cách thiết kế đương đại, thương hiệu sơn mài hàng đầu Việt Nam, Hanoia đã phát động cuộc thi thiết kế nhằm kêu gọi cảm hứng sáng…