Graphic Designer

Graphic Designer

Top 5 mẹo về UX dành cho các Graphic Designer

Top 5 mẹo về UX dành cho các Graphic Designer: Gần đây, chúng tôi đã viết những bài phân tích xem tại sao mỗi nhà thiết kế đồ hoạ cần phải nắm vững những điều cơ bản về UX - trải nghiệm người dùng. Mặc dù nó phổ biến nhất với thiết kế web,…