Fanta

Fanta

Fanta công bố logo mới và mẫu chai xoắn ốc

Fanta công bố logo mới và mẫu chai xoắn ốc. Nước ngọt giờ đây đã có sự nhận diện thương hiệu vui nhộn để hợp với đặc tính của thương hiệu của mình. Fanta công bố logo mới và mẫu chai xoắn ốcNước ngọt hương cam Fanta vừa mới công bố…