Crop ảnh hàng loạt trong Lightroom

Crop ảnh hàng loạt trong Lightroom

Hướng dẫn Crop ảnh hàng loạt trong Lightroom

Hướng dẫn Crop ảnh hàng loạt trong Lightroom: Có rất nhiều ứng dụng có sẵn để cắt xén và thay đổi kích thước ảnh của bạn. Nhưng nếu bạn đã sử dụng Lightroom để chỉnh sửa ảnh của mình , bạn cũng có thể sử dụng Lightroom để cắt nhanh tất cả…