Đam mê sáng tạo - Gặt hái thành công

Hiệu ứng phác thảo trong Photoshop

0 86

Hiệu ứng phác thảo trong Photoshop. Action theo phong cách phác thảo sẽ chuyển đổi văn bản, vector hoặc hình ảnh của bạn thành một phong cách phác họa thực sự tuyệt vời. Thực sự nhanh chóng, thực sự sáng tạo.

Hiệu ứng phác thảo trong Photoshop

Hiệu ứng phác thảo trong Photoshop

Hiệu ứng phác thảo trong Photoshop

Hiệu ứng phác thảo trong Photoshop

Hiệu ứng phác thảo trong Photoshop

Hiệu ứng phác thảo trong Photoshop

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.