Gợi ý bảng màu cho designer

0 316

Gợi ý bảng màu cho designer. Một số gợi ý bảng màu nhẹ nhàng này sẽ giúp bạn tạo ra những thiết kế sáng tạo và đẹp mắt

Nguồn: DesignSeeds

Gợi ý bảng màu cho designer

Gợi ý bảng màu cho designer

{ color create }
image via:​

@caroline_south

COLOR CODES
#EAC8F3
#D974C4
#A94067
#EE85B2
#FEC2DB
#FBE0E8

Share
Tweet
Stumble

SHARES823
COLOR COLLAGE
{ Color Create }​

APRIL 4, 2017

Gợi ý bảng màu cho designer

{ color create }
image via:​

@rotblaugelb

COLOR CODES
#5CE4F0
#1E5FBA
#824576
#FE4C46
#FED23C
#EFC1E6​

Share
Tweet
Stumble

SHARES1.0K
COLOR COLLAGE
{ Color Create }​

MARCH 31, 2017

Gợi ý bảng màu cho designer

{ color create }
image via:​

@caroline_south

COLOR CODES
#798340
#B1B85F
#D1D183
#CADED8
#D7E7DD
#F5EFE8​

Share
Tweet
Stumble

SHARES1.6K
COLOR COLLAGE
{ Color Storm }​

MARCH 29, 2017

Gợi ý bảng màu cho designer

{ color storm }
image via:​

@caroline_south

COLOR CODES
#E9EDF6
#BFC9E1
#363A67
#734B76
#9982B8
#C8BBD6​

Share
Tweet
Stumble

SHARES1.9K
COLOR COLLAGE
{ Color Create }​

MARCH 27, 2017

Gợi ý bảng màu cho designer

{ color create }
image via:​

@caroline_south

COLOR CODES
#DDE7E4
#E7C8E8
#E374AB
#65516E
#384083
#849DC8​

Share
Tweet
Stumble

SHARES2.0K
COLOR COLLAGE
{ Color Crafted }​

MARCH 16, 2017

Gợi ý bảng màu cho designer

{ color crafted }
image via:​

@craftplanter

COLOR CODES
#C7FCFE
#B9FEFD
#99E1A1
#67C569
#218D46
#025329​

Share
Tweet
Stumble

SHARES896
COLOR COLLAGE
{ Color Create }​

MARCH 10, 2017

Gợi ý bảng màu cho designer

{ color create }
image via:​

@caroline_south

COLOR CODES
#DEDEE9
#939CAC
#F8BA6C
#F4E16E
#F3EAB4
#F6EEE0​

Share
Tweet
Stumble

SHARES1.5K
COLOR COLLAGE
{ Color Craft }​

MARCH 8, 2017

Gợi ý bảng màu cho designer

{ color craft }
image via:​

@craftplanter

COLOR CODES
#EBFFFA
#B8FFE6
#65CDC7
#2D82BC
#1E3B88
#3D512D​

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.