Đam mê sáng tạo - Gặt hái thành công
Tutorial

Tutorial

Bézier Game vẽ Pentool cho người mới

Bézier Game vẽ Pentool cho người mới : Bézier Game là một trò chơi nhỏ nhằm dạy cho bạn về các bản vẽ vector và làm thế nào để sử dụng công cụ Pen Tool qua một loạt các dạng trò chơi thách thức và tái tạo lại bản vẽ. Đối với những người mới…